id390993856 ZESPÓŁ SZKÓŁ
 

tel.:438714047  fax: 438714133  email: zsrlut-sekretariat@wp.pl

CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO facebook image18 bipPNG2 LogoPNG300pikseli id509pxHerb_Polskisvg w LUTUTOWIE logo2023min

BIBLIOTEKA

Biblioteka stanowi interdyscyplinarną pracownię szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela i popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice uczniów uczęszczających do szkoły.

Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają:
a/ gromadzenie i opracowanie zbiorów
b/ korzystanie ze zbiorów w czytelni - centrum multimedialnym i wypożyczanie ich poza bibliotekę
c/ realizację edukacji czytelniczej i medialnej uczniów.

Biblioteka zapewnia tradycyjne, audiowizualne i elektroniczne zbiory zgodnie z potrzebami czytelniczymi i informacyjnymi.

Ze zgromadzonych w bibliotece książek i czasopism korzystać można :

   ● wypożyczając je do domu (lektury szkolne, literatura piękna, książki popularnonaukowe);
   ● czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma);
   ● wypożyczając lub przeglądając w pracowniach przedmiotowych (książki przeznaczone do dyspozycji nauczyciela)

Internet dostępny w czytelni służy do pozyskiwania informacji ze źródeł elektronicznych (serwisów i stron www)
Z urządzeń multimedialnych uczeń może korzystać za zgodą nauczyciela – bibliotekarza, w czasie pracy biblioteki.

ksiazki2 SV103187