id390993856 ZESPÓŁ SZKÓŁ
 

tel.:438714047  fax: 438714133  email: zsrlut-sekretariat@wp.pl

CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO facebook image18 bipPNG2 LogoPNG300pikseli id509pxHerb_Polskisvg w LUTUTOWIE logo2023min

GOSPODARSTWO SZKOLNE

   Gospodarstwo szkolne obejmuje obszar 52,31 ha w tym 45,76 ha to użytki rolne. W chwili obecnej jest to 5 działek z których największa ma powierzchnię 27,01 ha (jest to jednocześnie najdalej położona od budynku głównego działka - ok. 2 km), a najmniejsza 1,79 ha znajduje się  w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły. Gospodarstwo nastawione jest na produkcję roślinną, głównie uprawę zbóż. Uprawiane są: pszenżyto ozime, pszenica ozima, jęczmień jary, kukurydza, a także łubin gorzki
Pola nie są jednolite pod względem jakości gleb - występuje duża mozaikowatość, na jednym polu występują nawet cztery klasy bonitacyjne.

W ramach zajęć praktycznych i eksploatacji pojazdów i maszyn rolniczych uczniowie ze wszystkich zawodów prowadzonych w szkole mogą zdobywać umiejętności praktyczne w warunkach naturalnych.

Szkoła od kilku lat współpracuje z firmą Agro-Efekt z Sycowa. Dotychczasowa współpraca polegała głównie na organizowaniu szkoleń dla uczniów, natomiast w tym roku uzyskaliśmy nieodpłatnie materiał siewny 15 odmian kukurydzy, który został posiany na dwóch polach o powierzchni 6,88 ha. Powstały w ten sposób poletka doświadczalne, na których uczniowie mogą obserwować różnice we wzroście i uprawie różnych odmian tej popularnej w naszym rejonie rośliny.

Od wielu lat korzystamy też z doświadczenia i nowoczesnych rozwiązań takich firm jak: Polsad z Kutna czy Agros-Wrońscy ze Strzelec Wielkich. Zamontowane w ciągnikach systemy nawigacyjne pozwalają na precyzyjne wykonywanie zabiegów agrotechnicznych, a dla naszych uczniów  jest to doskonała nauka nowoczesnego rolnictwa.

baner3
[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]