id390993856 ZESPÓŁ SZKÓŁ
 

tel.:438714047  fax: 438714133  email: zsrlut-sekretariat@wp.pl

CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO facebook image18 bipPNG2 LogoPNG300pikseli id509pxHerb_Polskisvg w LUTUTOWIE logo2023min

INFORMACJE NA TEMAT EGZAMINU Z PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

1. Szkoła posiada ośrodki egzaminacyjne dla wszystkich zawodów w których kształceni są nasi uczniowie
2. W związku z posiadaniem ośrodka egzaminacyjnego w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych szkoła otrzymała z MEN nowoczesny sprzęt rolniczy.
3. Nauczyciele przedmiotów zawodowych mają uprawnienia egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
4. Efektywność szkolenia zawodowego przekłada się na wyniki egzaminów potwierdzajacych kwalifikacje zawodowe.

ZDAWALNOŚĆ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH ZNACZNIE PRZEWYŻSZA ŚREDNIĄ KRAJOWĄ !!!

5. Zmiany w egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
   Reforma szkolnictwa zawodowego wprowadza również zmiany w przeprowadzaniu egzaminów zawodowych. Uczniowie zamiast jednego egzaminu zdawanego po ukończeniu szkoły będą zdawać 1 lub 2 egzaminy - w zależności od liczby kwalifikacji w zawodzie - w trakcie nauki.
  Uzyskanie pozytywnych wyników z wszystkich egzaminów pozwoli na uzyskanie dyplomu. Daje to również większe możliwości uzupełnienia wyksztalcenia poprzez uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji np. na kursach kwalifikacyjnych organizowanych przez szkołę.

KWALIFIKACJE OTRZYMYWANE W POSZCZEGÓLNYCH SZKOŁACH

TECHNIKUM ROLNICZE

RL.03. Prowadzenie produkcji rolniczej;
RL.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.


TECHNIKUM MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

MG.03. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie;
MG.42. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie.


TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

RL.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury
krajobrazu;
RL.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej
architektury krajobrazu.


TECHNIKUM AGROBIZNESU

RL.03. Prowadzenie produkcji rolniczej;
RL.07. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesieSZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA
MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH

MG.03. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie


TECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁU GASTRONOMICZYCH


T.6 „Sporządzanie potraw i napojów”. Uczniowie uczą się sporządzać potrawy i napoje zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta. Kwalifikacja ta przygotowuje do pracy na stanowisku kucharza.

T.15 „Organizacja żywienia i usług gastronomicznych”. Druga kwalifikacja kształtuje umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach gastronomicznych. Uczniowie zdobywają umiejętności aktywnego zachowania się na rynku, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, sporządzania biznesplanu itp.