id390993856 ZESPÓŁ SZKÓŁ
 

tel.:438714047  fax: 438714133  email: zsrlut-sekretariat@wp.pl

CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO facebook image18 bipPNG2 LogoPNG300pikseli id509pxHerb_Polskisvg w LUTUTOWIE logo2023min 2016.12.01 Formularz ofertowy pomoce dydaktyczne 2016.12.01 Formularz ofertowy sprzęt IT 2016.12.01 Formularz ofertowy wózki widłowe 2016.12.01 oświadczenie o braku powiązań sprzęt IT 2016.12.01 oświadczenie o braku powiązań pomoce dydaktyczne 2016.12.01 oświadczenie o braku powiązań wózki widlowe na stronie 2016.12.01 Zapytanie ofertowe pomoce dydaktyczne na stronie 2016.12.01 zapytanie ofertowe sprzęt IT na stronie 2016.12.01 zapytanie ofertowe wózki widłowe na stronie

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

2017.01.03 interpretacja dotyczaca szacowania 2017.01.03 pismow sprawie planów postępowań o zamówienia publiczne 2017.22.02 Zapytanie ofertowe kurs florystyczny nauczyciele 2017.22.02 Formularz ofertowy kurs florystyczny nauczyciele 2017.22.02 Formularz ofertowy prawo jazdy 2017.22.02 Zapytanie ofertowe prawo jazdy 2017.03.04 Formularz ofertowy kurs florystyczny nauczyciele 2017.03.04 Zapytanie kurs florystyczny nauczyciele 2017.03.04 Formularz ofertowy przekroje Lututów 2017.03.04 Zapytanie ofertowe przekroje Lututów 2017.03.04 Formularz ofertowy sprzęt rolniczy Lututów 2017.03.04 Zapytanie sprzęt rolniczy Lututów Wyjasnienie do zapytania ofertowego
2017.06.08 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostarczenie ciepła.
2017.07.04 Wybór oferty
2017.07.11 Formularz przekroje Lututów 2017.07.11 Zapytanie przekroje Lututów 2017.07.11 Formularz sprzęt rolniczy Lututów 2017.07.11 Zapytanie sprzęt rolniczy Lututów 2017.07.17 Zapytanie przekroje Lututów - przedłużenie 2017.07.17 Zapytanie sprzęt rolniczy Lututów - przedłużenie 2017.07.21 Zapytanie sprzęt rolniczy Lututów 2017.07.21 Formularz sprzęt rolniczy Lututów 11.06.2018 specyfikacja-załącznik nr1 11.06.2018 zaproszenie-sprzęt komputerowy Zaproszenie do złożenia oferty na zakup sprzętu komputerowego 13.06.2018 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostarczenie ciepła Zaproszenie do składnia ofert na "Doposażenie 2 ciągników w systemy automatycznego prowadzenia" 6.07.2018 formularz ofertowy 6.07.2018 zaproszenie 6.07.2018 specyfikacja " Wyposażenie pracowni agrotroniki w urządzenia do tworzenia map pól, prowadzenia równoległego i symulowania pracy maszyn " 6.07.2018 formularz ofertowy 6.07.2018 zaproszenie 6.07.2018 specyfikacja 6.07.2018 formularz ofertowy 6.07.2018 zaproszenie 6.07.2018 specyfikacja 6.07.2018 formularz ofertowy 6.07.2018 zaproszenie 6.07.2018 specyfikacja " Doposażenie w systemy prowadzenia automatycznego " . " Wyposażenie pracowni agrotroniki w symulatory o modele pokazowe". do obiektów ZSR w Lututowie 5.12.2018 Zaproszenie do składnia ofert na wynajem pomieszczeń 31.05.2019 Ogłoszenie na stanowisko pracownika księgowości 3.07.2019 Zaproszenie do składnia ofert cenowych na dostarczenie ciepła 26.06.2019 Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Poddziałanie XI.3.1   23.09.2019 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej 23.09.2019 Specyfikacja warunków zamówienia " Zaproszenie do składnia ofert na sprzęt komputerowy " 30.10.2019 Ogłoszenie o zamówieniu 30.10.2019 Specyfikacja warunków zamówienia Zakup sprzętu rolniczego na potrzeby  ZSCKR  w Lututowie 12.11.2019"Protokół z otwarcia ofert na zakup sprzętu rolniczego do ZSCKR w Lututowie" Odpowiedzi do zapytań związanych z ogłoszeniem zakupu sprzętu rolniczego Odpowiedź do zapytania z dnia 6.11.2019 Odpowiedź do zapytania z dnia 7.11.2019 27.11.2019 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 27.05.2020 Ogłoszenie dyrektora ZSCKR o naborze na stanowisko referenta 07.07.2020  Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostarczenie ciepła   24.08.2020  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy:sprzątaczka 30.06.2021 ROZEZNANIE RYNKU NA DOSTAWĘ TESTÓW OSOBOWOŚCI DLA UCZNIÓW 18.06.2021 Zapytanie ofertowe na zakup samochodu typu „bus” 1.07.2021 Zapytanie ofertowe na dostarczanie ciepła do obiektów w ZSCKR w Lututowie 9.07.2021 Wybór oferty na dostarczenie ciepła do obiektów ZSCKR w Lututowie 9.07.2021 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zakup samochodu "bus" 3.08.2021 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - sprzątaczka w ZSCKR w Lututowie 19.10.2021 Szczegóły postępowania 19.10.2021 Specyfikacja warunków zamówienia 19.10.2021 Opis przedmiotu zamówienia 19.10.2021 Ogłoszenie o zamówieniu dostawy wyposażenie pracowni przedmiotowych Przetarg na wyposażenie pracowni gastronomicznej Odpowiedzi na pytania GASTRONOMIA Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia Protokół z otwarcia ofert 26.10.2021 18.11.2021 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 19.11.2021 Opis przedmiotu zamówienia 19.11.2021 Ogłoszenie o zamówieniu dostawy 19.11.2021 Specyfikacja warunków zamówienia 19.11.2021 Specyfikacja warunków zamówienia 23.11.2021 Wyjaśnienie do treści specyfikacji warunków zamówienia 24.11.2021 Wyjaśnienie do treści specyfikacji warunków zamówienia 29.11.2021 Protokół z otwarcia ofert 7.12.2021 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 21.12.2021 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 22.03.2022 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora ZSCKR w Lututowie 15.06.2022 Zapytanie ofertowe na dostarczenie ciepła do obiektów ZSCKR w Lututowie 15.06.2022 Zapytanie ofertowe na "Rozbiórkę budynku transportu-garażu" 27.06.2022 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 27.06.2022 Wyjaśnienie do zapytrania ofertowego 2/2022 30.06.2022 Wybóe oferty :dotyczy "Rozbiórka budynku transportu —garażu" 25.07.2022 SWZ 25.07.2022 załącznik 1 25.07.2022 Załącznik 2 25.07.2022 Załacznik 2A 25.07.2022 ZAłacznik 2B 25.07.2022 Zamówienie usługi obsługi kotłowni 25.07.2022 Załacznik 3 25.07.2022 Załacznik 4 25.07.2022 Załącznik 5 25.07.2022 Załącznik 6 25.07.2022 Załącznik 7 02.08.2022 Dotyczy zamówienia usługi obsługi kotłowni 02.08.2022 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 11.08.2022 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy 9.08.2022 zapytanie ofertowe 3/2022 Wynajem pomieszczeń wraz z zapleczem kuchennym i stołówką w ZSCKR Lututów 22.08.2022 wybór oferty na wynajem pomieszczeń wraz z zapleczem kuchennym i stołówką w ZSCKR Lututów 16.09.2022 Zapytanie ofertowe na omłot i zakup ziarna kukurydzy 16.09.2022 Karta postępowania 21.09.2022 Zapytanie ofertowe na zakup oleju napędowego do ZSCKR w Lututowie 05.10.2022 Usługowy omłot kukurydzy na ziarno 18.10.2022 Wybór oferty na koszenie i kupno ziarna kukurydzy 18.10.2022 Złożenie oferty cenowej na zakup nawozów mineralnych 24.10.2022 Złożenie oferty cenowej na zakup środków czystości w ZSCKR w Lututowie 4.11.2022 Doposażenie siłowni szkolnej ZSCKR w Lututowie 15.09.2022 Oferta cenowa na zakup Monitora Interaktywnwgo 10.11.2022 Raport z oferty na zakup nawozów mineralnych 10.11.2022 Wybór oferty na doposażenie siłowni szkolnej ZSCKR w Lututowie 16.11.2022 Raport z oferty na zakup nawozów mineralnych 18.11.2022 Ogłoszenie o zamówieniu na remont placu manewrowego 18.11.2022 Karta postepowania:Remont placu manewrowego 23.11.2022 Zakup nasion kukurydzy dla ZSCKR w Lututowie 28.11.2022 Raport wyboru ofert 28.11.2022 Karta podtępowania zakup nasion kukurydzy dla ZSCKR w Lututowie 02.12.2022 Karta podtępowania zakup mydła i herbaty 02.12.2022 Raport komunikatu: Remont placu manewrowego 06.12.2022 Informacja z otwarcia ofert:Zakup mydła i herbaty 06.12.2022 Zakup dachówki i akcesoriów dachowych 07.12.2022 Informacja z otwarcia ofert na remont placu nauku jazdy 07.12.2022 Informacja z otwarcia ofert na zakup nasion kukurydzy 08.12.2022 Informacja z otwarcia ofert na zakup dachówki i akcesoriów 08.12.2022 Raport z otwarcia ofert 09.12.2022 Informacja z otwarcia ofert na zakup programu diagnostycznego 09.12.2022 Raport z wyboru ofert na zakup programu diagnostycznego 12.12.2022 Zakup pneumatycznego siewnika punktowego do siewu kukurudzy. 12.12.2022 Zakup pomocy i wyposażenia hal. 15.12.2022 Zakup wyposażenia pracowni gastronomicznej. 16.12.2022 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy : pracownik do prac ciężkich 16.12.2022 Raport z wyboru ofert 16.12.2022 Informacja z otwarcia ofert 17.12.2022 Zakup opryskiwacza rolniczego 19.12.2022 Informacja z otwarcia ofert 20.12.2022 Informacja z otwarcia ofert na zakup opryskiwacza 20.12.2022 Informacja z otwarcia ofert na zakup blachy trapezowej 20.12.2022 Wybór wykonawcy na zakup wyposażenia pracowni gastronomicznej 22.12.2022 Zawiadomienie o unieważnieniu zamówienia na remont placu manewrowego 28.12.2022 Informacja z otwarcia ofert na zakup środków ochrony roślin 28.12.2022 karta postępowania na zakup środków ochrony roślin 3.02.2023 karta postępowania na przebudowę techniligii żródeł ciepła w ZSCKR w Lututowie 6.02.2023 Wykonanie dokumentacji na przebudowę żródeł ciepła w ZSCKR w Lututowie 15.02.2023 karta postępowania na ubezpieczenie ZSCKR w Lututowie 15.02.2023 karta postępowania na zakup magla przemysłowego w ZSCKR w Lututowie 20.02.2023 karta postępowania na zakup oleju napędowego 23.02.2023 Informacja o wybranej ofercie na magiel elektryczny 23.02.2023 Informacja o wybranej ofercie na magiel elektryczny 24.02.2023 Karta postępowania na zakup drukarki wielofunkcyjnej i akcesoriów 02.03.2023 Informacja z otwarcia ofert na zakup drukarki wielofunkcyjnej i akcesoriów 24.02.2023 Karta postępowania na zakup środków czystości dla ZSCKR w Lututowie 08.03.2023 Informacja z otwarcia ofert na środków czystości 11.05.2023 Karta postępowania na zakup stołu prasowalniczego z wytwornicą pary i żelazkiem. 12.05.2023 Karta postępowania na zakup oleju napedowego 16.05.2023 Informacja z otwarcia ofert na zakup oleju napędowego 16.05.2023 Informacja z otwarcia ofert na zakup prasowalnicy 22.05.2023 Karta postępowania na odwodnienie budyku pałacu i sali gimnastycznej 22.05.2023 Karta postępowania na zakup altany ogrodowej 22.05.2023 Karta postępowania na zakup bram dwuskrzydłowych Postępowanie w formie elektronicznej 06.06.2023 Karta postępowania: Przebudowa technologii kotłowni i montaż powietrznej pompy ciepła 06.06.2023 Informacja z otwarcia ofert na odwodnienie budynku pałacu i sali gimnastycznej 22.06.2023 Karta postępowania na odwodnienie budyku pałacu i sali gimnastycznej 19.06.2023 Karta postępowania na zakup środków czystości dla ZSCKR w Lututowie 23.06.2023 Informaca z otwarcia ofert na przebudowę kotłowni i montaż pompy cipła 27.06.2023 Unieważnienie postępowania na przebudowę kotłowni i montaż pompy cipła 28.06.2023 Karta postępowania: Szacowanie wartości zamówienia trzech przyczep skrzyniowych 29.06.2023 Nazwa postępowania: Zakup bram wjazdowych wraz z montażem 5.07.2023 Nazwa postępowania: Remont biblioteki, korytarza, biura oraz pokoi internatu 6.07.2023 Nazwa postępowania: Szacowanie wartości zamówienia przyczep skrzyniowych 07.07.2023 Informaca z otwarcia ofert: Zakup bram wjazdowych dla zsckr w lututowie 11.07.2023 Karta postępowania: Przebudowa technologii kotłowni i montaż pompy ciepła 18.07.2023 Karta postępowania: Projekt remontu weść i rozbiórek budynków gospodarczych 20.07.2023 Informaca z otwarcia ofert: Remont biblioteki, korytarza, biura i pokoi internatu 24.07.2023 Zawiadomienie o wyborze oferty: Remont biblioteki, korytarza, biura i pokoi internatu 26.07.2023 Informaca z otwarcia ofert: Przebudowa kotłowni 28.07.2023 Zawiadomienie o ukończeniu postępowania remontu wejść i projektu rozbiórek 24.08.2023 Karta postępowania: Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych 24.08.2023 Karta postępowania: Szacowanie wartości zamówienia dwóch różnych przyczep 28.08.2023 Karta postępowania: zakup dwóch różnych przyczep skrzyniowych 01.09.2023 Zestawienie ofert na opracowanie projektuów budowlano-wykonawczych 04.09.2023 Zestawienie ofert na zakup przyczep skrzyniowych 19.09.2023 Nazwa postępowania: Zakup sprzętu komputerowego dla ZSCKR w Lututowie 21.09.2023 Nazwa postępowania: Zakup narzędzi do ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 25.09.2023 Nazwa postępowania: Zakup i dostawa pelletu drzewnego w sezonie 2023-2024 25.09.2023 Nazwa postępowania: Zakup odzieży na zajęcia  dla uczniów w ZSCKR w Lututowie 26.09.2023 Nazwa postępowania: Zakup środków czystości dla ZSCKR w Lututowie 26.09.2023 Nazwa postępowania: „Zakup garaży dla ZSCKR w Lututowie 27.09.2023 Nazwa postępowania: Zakup oleju napędowego na potrzeby ZSCKR w Lututowie 26.09.29.09.2023 Zestawienie ofert na zakup garaży dla ZSCKR w Lututowie 29.09.2023 Zestawienie ofert na zakup środków czystości dla ZSCKR w Lututowie 29.09.2023 Zestawienie ofert na zakup ubrań dla ZSCKR w Lututowie 02.10.2023 Zestawienie ofert na zakup oleju napędowego w ZSCKR w Lututowie 02.10.2023 Postępowanie na omłot i zakup kukurydzy W ZSCKR w Lututowie 03.10.2023 Nazwa postępowania: Zakup oleju napędowego dla ZSCKR w Lututowie 06.10.2023 Nazwa postępowania: Zakup oleju napędowego dla ZSCKR w Lututowie 06.10.2023 Nazwa postępowania: omłot i zakup kukurydzy W ZSCKR w Lututowie 11.10.2023 Nazwa postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty na zakup peletu 13.10.2023 Zestawienie ofert na zakup oleju napędowego dla ZSCKR w Lututowie 13.10.2023 Zestawienie ofert na omłot kukurydzy w ZSCKR w Lututowie 10.11.2023 Zakup maszyn rolniczych dla ZSCKR w Lututowie 08.11.2023 Nazwa postępowania: Zakup kół międzyrzędowych do ciągnika New Holland T 5050 11.10.2023 Ogłoszenie o zamówieniu dostawy dla ZSCKR w Lututowie 13.11.2023 Zestawienie ofert: zakup kompletu kół międzyrzędowych do ciągnika New Holland 14.11.2023 Zakup maszyn dla ZSCKR w Lututowie ANEKS nr1 14.11.2023 Zakup maszyn dla ZSCKR w Lututowie” Odpowiedzi na zapytania 15.11.2023 Zmiana ogłoszenia 20.11.2023 Karta postępowania: Zakup herbaty i mydła. 20.11.2023 Karta postępowania: Zakup nawozów mineralnych. 21.11.2023 Informacja z otwarcia ofert 24.11.2023 Zestawienie ofert: Opracowanie dokumentacji projektowej na nowy dach 24.11.2023 Zestawienie ofert:Zakup herbaty i mydła. 24.11.2023 Zestawienie ofert:zakup kompletu kół międzyrzędowych 24.11.2023 Zestawienie ofert:Zakup nawozów mineralnych. 24.11.2023 Karta postępowania:Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu do nauki jazdy 25.11.2023 Zestawienie ofert:Zakup frezarki CNC 01.12.2023 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 01.12.2023 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 30.11.2023 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy:rzemieślnik 01.12.2023 Karta postępowania: Zakup tablic interaktywnych 06.12.2023 Karta postępowania: Zakup agregatu składanego hydraulicznie 06.12.2023 Karta postępowania: Zakup kosiarki samojezdnej 24.01.2024 Nazwa postępowania: Zakup środków czystości dla ZSCKR w Lututowie 02.02.2024 Nazwa postępowania: Zakup środków czystości dla ZSCKR w Lututowie -raport