id390993856 ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH
 

tel.:438714047  fax: 438714133  email: zsrlut@wp.pl

im. Wincentego Baranowskiego
id391017440
w Lututowie logonowe facebook image18 bipPNG2 id4SSRWdodatkowyd2zpelnymopisem 2016.12.01 Formularz ofertowy pomoce dydaktyczne 2016.12.01 Formularz ofertowy sprzęt IT 2016.12.01 Formularz ofertowy wózki widłowe 2016.12.01 oświadczenie o braku powiązań sprzęt IT 2016.12.01 oświadczenie o braku powiązań pomoce dydaktyczne 2016.12.01 oświadczenie o braku powiązań wózki widlowe na stronie 2016.12.01 Zapytanie ofertowe pomoce dydaktyczne na stronie 2016.12.01 zapytanie ofertowe sprzęt IT na stronie 2016.12.01 zapytanie ofertowe wózki widłowe na stronie

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

2017.01.03 interpretacja dotyczaca szacowania 2017.01.03 pismow sprawie planów postępowań o zamówienia publiczne 2017.22.02 Zapytanie ofertowe kurs florystyczny nauczyciele 2017.22.02 Formularz ofertowy kurs florystyczny nauczyciele 2017.22.02 Formularz ofertowy prawo jazdy 2017.22.02 Zapytanie ofertowe prawo jazdy 2017.03.04 Formularz ofertowy kurs florystyczny nauczyciele 2017.03.04 Zapytanie kurs florystyczny nauczyciele 2017.03.04 Formularz ofertowy przekroje Lututów 2017.03.04 Zapytanie ofertowe przekroje Lututów 2017.03.04 Formularz ofertowy sprzęt rolniczy Lututów 2017.03.04 Zapytanie sprzęt rolniczy Lututów Wyjasnienie do zapytania ofertowego
2017.06.08 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostarczenie ciepła do obiektów ZSR w Lututowie.
2017.07.04 Wybór oferty
2017.07.11 Formularz przekroje Lututów 2017.07.11 Zapytanie przekroje Lututów 2017.07.11 Formularz sprzęt rolniczy Lututów 2017.07.11 Zapytanie sprzęt rolniczy Lututów 2017.07.17 Zapytanie przekroje Lututów - przedłużenie 2017.07.17 Zapytanie sprzęt rolniczy Lututów - przedłużenie 2017.07.21 Zapytanie sprzęt rolniczy Lututów 2017.07.21 Formularz sprzęt rolniczy Lututów