id390993856 ZESPÓŁ SZKÓŁ
 

tel.:438714047  fax: 438714133  email: zsrlut@wp.pl

CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO facebook image18 bipPNG2 LogoPNG300pikseli id509pxHerb_Polskisvg w LUTUTOWIE logo2020min 2016.12.01 Formularz ofertowy pomoce dydaktyczne 2016.12.01 Formularz ofertowy sprzęt IT 2016.12.01 Formularz ofertowy wózki widłowe 2016.12.01 oświadczenie o braku powiązań sprzęt IT 2016.12.01 oświadczenie o braku powiązań pomoce dydaktyczne 2016.12.01 oświadczenie o braku powiązań wózki widlowe na stronie 2016.12.01 Zapytanie ofertowe pomoce dydaktyczne na stronie 2016.12.01 zapytanie ofertowe sprzęt IT na stronie 2016.12.01 zapytanie ofertowe wózki widłowe na stronie

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

2017.01.03 interpretacja dotyczaca szacowania 2017.01.03 pismow sprawie planów postępowań o zamówienia publiczne 2017.22.02 Zapytanie ofertowe kurs florystyczny nauczyciele 2017.22.02 Formularz ofertowy kurs florystyczny nauczyciele 2017.22.02 Formularz ofertowy prawo jazdy 2017.22.02 Zapytanie ofertowe prawo jazdy 2017.03.04 Formularz ofertowy kurs florystyczny nauczyciele 2017.03.04 Zapytanie kurs florystyczny nauczyciele 2017.03.04 Formularz ofertowy przekroje Lututów 2017.03.04 Zapytanie ofertowe przekroje Lututów 2017.03.04 Formularz ofertowy sprzęt rolniczy Lututów 2017.03.04 Zapytanie sprzęt rolniczy Lututów Wyjasnienie do zapytania ofertowego
2017.06.08 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostarczenie ciepła.
2017.07.04 Wybór oferty
2017.07.11 Formularz przekroje Lututów 2017.07.11 Zapytanie przekroje Lututów 2017.07.11 Formularz sprzęt rolniczy Lututów 2017.07.11 Zapytanie sprzęt rolniczy Lututów 2017.07.17 Zapytanie przekroje Lututów - przedłużenie 2017.07.17 Zapytanie sprzęt rolniczy Lututów - przedłużenie 2017.07.21 Zapytanie sprzęt rolniczy Lututów 2017.07.21 Formularz sprzęt rolniczy Lututów 11.06.2018 specyfikacja-załącznik nr1 11.06.2018 zaproszenie-sprzęt komputerowy Zaproszenie do złożenia oferty na zakup sprzętu komputerowego 13.06.2018 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostarczenie ciepła Zaproszenie do składnia ofert na "Doposażenie 2 ciągników w systemy automatycznego prowadzenia" 6.07.2018 formularz ofertowy 6.07.2018 zaproszenie 6.07.2018 specyfikacja " Wyposażenie pracowni agrotroniki w urządzenia do tworzenia map pól, prowadzenia równoległego i symulowania pracy maszyn " 6.07.2018 formularz ofertowy 6.07.2018 zaproszenie 6.07.2018 specyfikacja 6.07.2018 formularz ofertowy 6.07.2018 zaproszenie 6.07.2018 specyfikacja 6.07.2018 formularz ofertowy 6.07.2018 zaproszenie 6.07.2018 specyfikacja " Doposażenie w systemy prowadzenia automatycznego " . " Wyposażenie pracowni agrotroniki w symulatory o modele pokazowe". do obiektów ZSR w Lututowie 5.12.2018 Zaproszenie do składnia ofert na wynajem pomieszczeń 31.05.2019 Ogłoszenie na stanowisko pracownika księgowości 3.07.2019 Zaproszenie do składnia ofert cenowych na dostarczenie ciepła 26.06.2019 Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Poddziałanie XI.3.1   23.09.2019 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej 23.09.2019 Specyfikacja warunków zamówienia " Zaproszenie do składnia ofert na sprzęt komputerowy " 30.10.2019 Ogłoszenie o zamówieniu 30.10.2019 Specyfikacja warunków zamówienia Zakup sprzętu rolniczego na potrzeby  ZSCKR  w Lututowie 12.11.2019"Protokół z otwarcia ofert na zakup sprzętu rolniczego do ZSCKR w Lututowie" Odpowiedzi do zapytań związanych z ogłoszeniem zakupu sprzętu rolniczego Odpowiedź do zapytania z dnia 6.11.2019 Odpowiedź do zapytania z dnia 7.11.2019 27.11.2019 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 27.05.2020 Ogłoszenie dyrektora ZSCKR o naborze na stanowisko referenta 07.07.2020  Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostarczenie ciepła   24.08.2020  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy:sprzątaczka 30.06.2021 ROZEZNANIE RYNKU NA DOSTAWĘ TESTÓW OSOBOWOŚCI DLA UCZNIÓW 18.06.2021 Zapytanie ofertowe na zakup samochodu typu „bus” 1.07.2021 Zapytanie ofertowe na dostarczanie ciepła do obiektów w ZSCKR w Lututowie 9.07.2021 Wybór oferty na dostarczenie ciepła do obiektów ZSCKR w Lututowie 9.07.2021 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zakup samochodu "bus" 3.08.2021 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - sprzątaczka w ZSCKR w Lututowie 19.10.2021 Szczegóły postępowania 19.10.2021 Specyfikacja warunków zamówienia 19.10.2021 Opis przedmiotu zamówienia 19.10.2021 Ogłoszenie o zamówieniu dostawy wyposażenie pracowni przedmiotowych Przetarg na wyposażenie pracowni gastronomicznej Odpowiedzi na pytania GASTRONOMIA Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia Protokół z otwarcia ofert 26.10.2021 18.11.2021 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 19.11.2021 Opis przedmiotu zamówienia 19.11.2021 Ogłoszenie o zamówieniu dostawy 19.11.2021 Specyfikacja warunków zamówienia 19.11.2021 Specyfikacja warunków zamówienia 23.11.2021 Wyjaśnienie do treści specyfikacji warunków zamówienia 24.11.2021 Wyjaśnienie do treści specyfikacji warunków zamówienia 29.11.2021 Protokół z otwarcia ofert 7.12.2021 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 21.12.2021 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 22.03.2022 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora ZSCKR w Lututowie 15.06.2022 Zapytanie ofertowe na dostarczenie ciepła do obiektów ZSCKR w Lututowie 15.06.2022 Zapytanie ofertowe na "Rozbiórkę budynku transportu-garażu" 27.06.2022 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 27.06.2022 Wyjaśnienie do zapytrania ofertowego 2/2022 30.06.2022 Wybóe oferty :dotyczy "Rozbiórka budynku transportu —garażu" 25.07.2022 SWZ 25.07.2022 załącznik 1 25.07.2022 Załącznik 2 25.07.2022 Załacznik 2A 25.07.2022 ZAłacznik 2B 25.07.2022 Zamówienie usługi obsługi kotłowni 25.07.2022 Załacznik 3 25.07.2022 Załacznik 4 25.07.2022 Załącznik 5 25.07.2022 Załącznik 6 25.07.2022 Załącznik 7 02.08.2022 Dotyczy zamówienia usługi obsługi kotłowni 02.08.2022 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 11.08.2022 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy