id390993856 ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH
 

tel.:438714047     fax: 438714133     email: zsrlut@wp.pl

im. Wincentego Baranowskiego
id391017440
w Lututowie logonowe facebook image18 bipPNG2
id36840000
Tradycja i nowoczesność.... OFERTA EDUKACYJNA DLA SZKÓŁ DZIENNYCH WARUNKI NABORU DLA SZKÓŁ DZIENNYCH OFERTA EDUKACYJNA DLA SZKÓŁ ZAOCZNYCH WARUNKI NABORU DLA SZKÓŁ ZAOCZNYCH

AKTUALNOŚCI

FILM PROMOCYJNY movie 70 LAT SZKOŁY FILM

EUROPA SZANSĄ NA
ROZWÓJ ZAWODOWY
ERASMUS +


PROJEKT UNIJNY

Kompleksowy program
podniesienia jakości
kształcenia dla ZSR
w Lututowie