id390993856 ZESPÓŁ SZKÓŁ
 

tel.:438714047  fax: 438714133  email: zsrlut-sekretariat@wp.pl

CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO facebook image18 bipPNG2 LogoPNG300pikseli id509pxHerb_Polskisvg w LUTUTOWIE logo2023min erasmusmax boloniamin "Europa szansą na rozwój zawodowy – edycja V"

"Europa szansą na rozwój zawodowy –edycja V" w ramach programu Erasmus + był kolejną edycją mobilności zawodowych, które na stałe zagościły w naszej szkole. W ramach projektu 17 uczniów i uczennic Technikum w zawodach: technik architektury krajobrazu, technik mechanizacji rolnictwa i technik rolnik odbyło czterotygodniowe praktyki zawodowe w Bolonii we Włoszech. Projekt miał na celu nie tylko podniesienie kompetencji zawodowych uczestników, ale również umożliwienie im udziału w mobilności, podniesienie praktycznych umiejętności językowych, współpracy zespołowej, komunikacji, postawy tolerancji i otwartości. Uczestnictwo w praktykach przyczyniło się  do wyrobienia  samodzielności uczniów i podniosło ich samoocenę.  Odebrali oni wielopłaszczyznowe przygotowanie, do którego zaliczały się szkolenia kulturowe, językowe, pedagogiczne. Wymiar przygotowania miał pozytywny wpływ na świadome uczestnictwo w praktykach. Wiedzę zdobytą podczas działań przygotowawczych uczniowie wykorzystają również w przyszłości. We Włoszech uczestnicy wzięli udział w praktykach zagranicznych, a także w przygotowanym przez partnera programie kulturowym. Odbyli wycieczki do Florencji i Wenecji. Trwającą już 5 lat współpracę z partnerem planujemy dalej zacieśniać  i pogłębiać. Postęp i jakość wykonywanych działań projektowych był monitorowany na bieżąco przez szkołę, która po zakończeniu mobilności przeprowadziła także ewaluację i działania upowszechniające program Erasmus+

Bolonia image62 Nowyobraz1 Nowyobraz2 Nowyobraz3 Nowyobraz

Podsumowanie wyjazdu do Włoch na praktyki z programu Erasmus+ podczas uroczystego Zakończenia Roku Szkolnego 2018/2019

foto1 foto2