id390993856 ZESPÓŁ SZKÓŁ
 

tel.:438714047  fax: 438714133  email: zsrlut-sekretariat@wp.pl

CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO facebook image18 bipPNG2 LogoPNG300pikseli id509pxHerb_Polskisvg w LUTUTOWIE logo2023min

Historia powojennej edukacji rolniczej w Lututowie rozpoczęła się wiosną 1945 r. Wtedy to pani dr Zofia Szymanowska doprowadziła do utworzenia w Lututowie Państwowego Koedukacyjnego Gimnazjum i Liceum. Została pierwszym dyrektorem tej szkoły. Na jej siedzibę przeznaczono pałac wraz z zabudowaniami podworskimi i parkiem. Zanim budynek pałacu przystosowano do potrzeb szkoły, zajęcia odbywały się w domach prywatnych. Pierwszymi nauczycielami byli m.in. Zofia Szymanowska, Stanisława Ormowska, Stefan i Janina Dobrowolscy. W 1947 r. szkoła zmieniła nazwę na Gimnazjum Spółdzielcze, które przeobraziło się w Państwowe Liceum Administracyjno - Handlowe I stopnia dla uczniów stacjonarnych i tzw. wieczorówkę dla pracujących.
W kolejnych latach powstają nowe typy szkół - w 1951 r. Państwowe Technikum Administracyjno - Gospodarcze, w 1952 r. - Zasadnicza Szkoła Energetyczna i Zasadnicza Szkoła Metalowa.
W 1953 r. szkole groziła likwidacja, jednak działania dyrekcji, pracowników i społeczności lokalnej zakończyły się sukcesem - szkołę utrzymano. W 1954 r. powstaje Państwowe Technikum Weterynaryjne, które istniało do1961 r. W tym roku powołano również 2 - letnią Szkołę Zasadniczą.
W 1961 r. szkoła przyjęła nową nazwę - Technikum Rachunkowości Rolnej i pod tą nazwą funkcjonowała aż do 1977 r. W 1973 r. placówka wzbogaciła się o internat przeznaczony dla  młodzieży dojeżdżającej z niemal całego województwa.
Ważnym dla szkoły wydarzeniem było wydanie przez wojewodę sieradzkiego zarządzenia
o powołaniu Zespołu Szkół Rolniczych. Stało się to 25 sierpnia 1977 r. Jej patronem został działacz ludowy Ziemi Wieluńskiej, poseł na Sejm - Wincenty Baranowski. W skład zespołu wchodziły różne typy szkół:
Od 1977 roku
- 5 -letnie Technikum Rolnicze
- 3 - letnie Technikum Rolnicze
- 3 - letnie zaoczne Technikum Rolnicze
- Zasadnicza Szkoła Rolnicza
Od 1987 roku  Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa
Od 1990 roku  Technikum Mechanizacji Rolnictwa
Od 1993 roku  Liceum Ekonomiczne
Od 2000 roku Liceum Ogólnokształcące
W 2002 roku w wyniku reformy  w Zespole Szkół Rolniczych utworzone zostały nowe typy szkół:
- Liceum Ogólnokształcące 3 - letnie
- Liceum Profilowane 3 - letnie o profilu ekonomiczno-administracyjnym
- Technikum 4- letnie kształcące w zawodach: technik -  ekonomista, technik - rolnik, technik  mechanizacji rolnictwa
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształcąca w zawodzie mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych
W 2007 roku  utworzono kolejny typ szkoły kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu.
W związku z reformą administracyjną kraju w 1998 r. organem prowadzącym ZSR stało się Starostwo Powiatowe w Wieruszowie.
Rok 2018 był dla szkoły rolniczej w Lututowie rokiem przełomowym. Od 01 stycznia 2018 nowym organem prowadzącym został Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. Szkoła znalazła się w Sieci Szkół Rolniczych prowadzonych przez MRiRW.
W zespole pozostały szkoły kształcące w zawodach rolniczych:
- technik rolnik
- technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
- technik agrobiznesu
- technik architektury krajobrazu
- technik żywienia i usług gastronomicznych
- branżowa szkoła I stopnia w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
W szkole można uzyskać również technika rolnika w ramach Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych prowadzonych w trybie zaocznym
01 września 2019 r. szkoła przyjęła nową nazwę - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego. Patronem szkoły został Alojzy Prosper Biernacki - założyciel pierwszej szkoły w Lututowie, której ZSCKR uważa się duchową spadkobierczynią.
Dzięki staraniom wszystkich dyrektorów szkoła rozwija się, otwiera nowe kierunki kształcenia, wzbogaca bazę dydaktyczną o nowoczesny sprzęt i pomoce naukowe.

Dyrektorzy szkoły w poszczególnych latach to:
- dr Szymanowska Zofia 1945-1951
- Szronik Leopold 1951-1952
- Garbaczewski Leonard 1952-1953
- Zieliński Zenon 1953-1964
- Kądziela Feliks 1964-1974
- Szewczyk Zdzisław 1974-1980
- Duś Edmund 1980-1986
- Majchrowicz Tadeusz 1986-1992
- Grzesiak Daniel 1992-2002
- Rubelek Piotr 2002 - 2007
- Boryczka Grażyna 2007-2017
- Majchrowicz Robert 2017-

RYS HISTORYCZNY SZKOŁY

hist1
Szkoła w latach pięćdziesiątych
Szkoła obecnie
DSC00353