id390993856 ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH
 

tel.:438714047  fax: 438714133  email: zsrlut@wp.pl

im. Wincentego Baranowskiego
id391017440
w Lututowie logonowe facebook image18 bipPNG2 LogoPNG300pikseli


          Wiosną 1945 roku pod przewodnictwem pierwszego dyrektora Pani dr Zofii Szymanowskiej po raz pierwszy rozpoczęła naukę młodzież w Państwowym Koedukacyjnym Gimnazjum i Liceum w Lututowie.
Początki nie były łatwe. Na siedzibę szkoły przeznaczono wolny pałac wraz
z zabudowaniami podworskimi oraz przepięknym parkiem. Jednak zanim przystosowano budynek do celów edukacyjnych lekcje odbywały się w budynkach prywatnych. Pierwszymi nauczycielami byli m.in. dr Zofia Szymanowska, Stefan i Janina Dobrowolscy oraz Stanisława Ormowska.
W 1947 roku szkoła zmienia nazwę na
Gimnazjum Spółdzielcze ale już w 1948 powstaje Państwowe Liceum Administracyjno-Handlowe pierwszego stopnia dla uczniów stacjonarnych i tzw. “wieczorówka” dla pracujących. W 1950 roku oddany zostaje  tak bardzo oczekiwany budynek szkoły, co niesie ze sobą nowe większe możliwości. W latach 1951 -  1952 powstaje Państwowe Technikum Administracyjno-Gospodarcze. Od 1952 - 1954 funkcjonują dwa nowo otwarte typy szkół:  Zasadnicza Szkoła Energetyczna i Zasadnicza Szkoła Metalowa centralnego urzędu szkolenia zawodowego.
Niestety rok 1953 przyniósł ze sobą zagrożenie likwidacji szkoły. Lata 1953 - 1954 to wielka walka lokalnego społeczeństwa oraz dyrekcji i pracowników  placówki o jej utrzymanie co na szczęście kończy się sukcesem. Nic nie stało na przeszkodzie żeby utworzyć nowe kierunki. W latach 1954-1955 powstaje
Państwowe Technikum Weterynaryjne, które istniało do roku 1961, wtedy powstaje też 2-letnia Szkoła Rolnicza (1959-60). Od 1961 roku szkoła funkcjonuje pod nazwą Państwowe Technikum Rachunkowości Rolnej aż do roku 1977. W 1973 roku placówka wzbogaciła się o internat  przeznaczony dla uczniów szkoły. Dzięki niemu młodzież miała łatwiejszy dostęp do nauki. Prawdziwe oblężenie przeżywał on w okresie zimowym.
Przełomową dla szkoły była data 25 sierpnia 1977 roku, kiedy to wojewoda sieradzki wydaje zarządzenie o powołaniu
Zespołu Szkół Rolniczych, a w 1985 nadano jej patrona i tak powstał Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Baranowskiego. Ta nazwa pozostała do dnia dzisiejszego. W skład zespołu wchodziły różne typy szkół
● od 1977 roku
 - 5-letnie Technikum Rolnicze
 - 3-letnie Technikum Rolnicze
 - 3-letnie zaoczne Technikum Rolnicze
 - Zasadnicza Szkoła Rolnicza
● od 1987 roku Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa
● od 1990 roku Technikum Mechanizacji Rolnictwa
● od 1993 roku Liceum Ekonomiczne
● od 2000 roku Liceum Ogólnokształcące
● W 2002 roku w wyniku reformy w Zespole Szkół Rolniczych utworzone zostają nowe typy szkół:
 -
Liceum Ogólnokształcące 3-letnie
 -
Liceum Profilowane 3-letnie o profilu ekonomiczno-administracyjnym,
 -
Technikum 4-letnie kształcące w zawodach:
 -
technik-ekonomista
 - technik-rolnik
 - technik-mechanizacji rolnictwa
 -
Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształcąca w zawodzie mechanik operator pojazdów i maszyn  rolniczych.
Dalszy rozwój szkoły uzależniony jest od potrzeb na aktualnym rynku pracy. Wynikiem tego było otwarcie kolejnego typu szkoły w 2007 roku kształcącej w zawodzie
technik architektury krajobrazu.
Dzięki staraniom wszystkich dyrektorów szkoły na przestrzeni lat szkoła prosperuje bardzo dobrze ciągle wzbogacając swoją bazę dydaktyczną.
Dyrektorzy szkoły w poszczególnych latach to:
● dr Szymanowska Zofia 1945 - 1951
● Szronik Leopold 1951 - 1952
● Garbaczewski Leonard 1952 - 1953
● Zieliński Zenon 1953 - 1964
● Kądziela Feliks 1964 - 1974
● Szewczyk Zdzisław 1974 - 1980
● Duś Edmund 1980 - 1986
● Majchrowicz Tadeusz 1986 - 1992
● Grzesiak Daniel 1992 - 2002
● Rubelek Piotr 2002 - 2007
● Boryczka Grażyna 2007 - 2017
● Robert Majchrowicz     2017 -

RYS HISTORYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH w LUTUTOWIE

hist1 SV102150 Szkoła obecnie ...... Szkoła w latach pięćdziesiatych ....