id390993856 ZESPÓŁ SZKÓŁ
 

tel.:438714047  fax: 438714133  email: zsrlut-sekretariat@wp.pl

CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO facebook image18 bipPNG2 LogoPNG300pikseli id509pxHerb_Polskisvg w LUTUTOWIE logo2023min

LOKALIZACJA SZKOŁY

  Lututów leży w południowo - zachodniej części województwa łódzkiego. Gmina Lututów znajduje się w makroregionie Niziny Południowo - Wielkopolskiej, mezoregionie Wysoczyzny Złoczewskiej . Na obszarze tym dominuje rzeźba płaskorówninna  około 75% oraz niskofalista i niskopagórkowata około 23%. Gmina ta obejmuje powierzchnię 7512 ha. Obszar gminy odwodniony jest w około 70% przez Strugę Węglewską - dopływ Prosny oraz w około 30% przez Oleśnicę - lewy dopływ Warty. Lututów jako osada istniała już w XIV w. Jego założycielem był jeden z Lutoldów - Wierusz.
  Prawa miejskie otrzymał w 1406 r. Dzięki staraniom Bieniasza Wierusza , w tym samym roku ufundował on kościół parafialny, a w następnym uzyskał pozwolenie od króla Władysława Jagiełły na odbywanie się targów w każdy wtorek. Wówczas nazwa miasta brzmiała Luthuldistath, co można tłumaczyć “miasto Lutolda”. Kozioł w herbie miasteczka pochodził od herbu jego założyciela. Prawa miejskie utracił Lututów w 1720 roku. Dzięki staraniom Stanisława Bierniackiego i postanowieniu Rady Administracyjnej Królestwa, osada otrzymała w 1843 roku ponownie prawa miejskie, a w 1870 roku utracił prawa miejskie wskutek represyjnych popowstańczych zarządzeń rosyjskich.
  W północnej części Lututowa znajduje się park podworski i zabudowania folwarczne m. in. zabytkowy klasyczny spichlerz z 1792 roku. W budynkach podworskich mieści się obecnie Zespół Szkół Rolniczych. W Lututowie znajduje się murowany , trzynawowy kościół parafialny pod wezwaniem św. Piotra i Pawła Apostołów, który został zbudowany w latach 1910 - 1917 w stylu romańsko - mauretańskim , z dwoma wieżami, wyższą strzelistą i niższą zakończoną kopułą.
   Obecnie liczba ludności Lututowa wynosi 5350 mieszkańców. Znajduje się tam szkoła podstawowa, ośrodek zdrowia i apteka. Powstały osiedla mieszkaniowe, nowoczesne przedszkole i bank spółdzielczy, a w 1988 - budynek urzędu gminy

lututowzsr

BUDYNEK GŁOWNY, "A"

SALA GIMNASTYCZNA

PLAC NAUKI JAZDY

WARSZTATY, "B"

PARKING I

STOŁÓWKA

KOTŁOWNIA

WARSZTATY, GARAŻE, "D"

MAGAZYN

BUD DYDAKTYCZNY, KSIĘGOWOŚĆ, HOTEL, BIBLIOTEKA, "C"

FRAGMENT PARKU

ZABYTKOWY SPICHLERZ

ŚWIETLICA

PARKING II

 ZSR w Lututowie z lututow Lututów z

RYNEK

PRZYSTANEK AUTOBUSOWY

KOŚCIÓŁ

BANK SPÓLDZIELCZY

BUDYNEK GŁOWNY ZSR w LUTUTOWIE

PARK SZKOLNY

URZĄD GMINY

OSRODEK ZDROWIA

REASTAURACJA

REASTAURACJA

SZKOLNY HOTELIK

id37382416

APTEKA

SKLEP SPOŻYWCZY

KIOSK

SKLEP PAPIERNICZY

PARKING

PARKING

WEJŚCIE NA TEREN SZKOŁY

Źródło zdjęć: http://www.gminalututow.ntx.pl