id390993856 ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH
 

tel.:438714047  fax: 438714133  email: zsrlut@wp.pl

im. Wincentego Baranowskiego
id391017440
w Lututowie logonowe facebook image18 bipPNG2 LogoPNG300pikseli

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Samorzad uczestniczy w organizowaniu wiekszosci imprez..
id1 id2 id3 id4 id5 id6 id7 id8 id9 id10

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

KULTYWUJEMY UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNE

AKCJA MIKOŁAJ

POSIEDZENIE MŁODZIEŻOWEJ RADY POWIATU

PRZEDSTAWICIELE MŁODZIEŻY W SEJMIKU WOJEWÓDZKIM

ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

SADZIMY DĘBY KATYŃSKIE

SPOTKANIE Z MARKIEM MICHALAKIEM, RZECZNIKIEM PRAW DZIECKA

WIZYTA STUDYJNA W SEJMIE

W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM

skład Samorzadu Uczniowskiego w I sem 2017/2018

1. Angelika Gnych - przewodniczący
2. Bartlomiej Łyga - zastepca przew.
3. Kamil Żuberek - skarbnik
4. Agnieszka Parzybut - sekretarz
5. Szymon Cieślak
6. Natalia Zwierzak
7. Marika Sobieraj

opiekun mgr Elżbieta okolewska

ważniejsze punkty planu pracy SU

●reprezentowanie szkoły w obchodach uroczystości szczebla gminnego i powiatowego
(Rocznica wybuchu II wojny światowej, Narodowe Święto Niepodległości)
●udział w akcjach o charakterze harytatywnym: Góra Grosza, Szlachetna Paczka, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
●praca na rzecz środowiska lokalnego - akcja „Mikołaj”
●promocja szkoły - udział w Targach Edukacyjnych
●organizacja szkolnego Dnia Wiosny
●współorganizacja imprez organizowanych na terenie szkoły zgodnie z kalendarzem imprez
●opracowanie planu pracy, przeprowadzenie wyborów, wybór opiekuna, wybór składu pocztu sztandarowego
●opieka nad szkolnym radiowęzłem

cele i założenia SU

  Samorząd Uczniowski jest organem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej, powołanym w celu współdziałania z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców. Reprezentuje
on interesy wszystkich uczniów szkoły. Głównym celem SU jest wpajanie uczniom demokratycznych norm współżycia i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz klasy i szkoły. Wszelkie działania  i podejmowane wysiłki mają na celu uatrakcyjnienie życia szkolnego, próbę zagospodarowania uczniom wolnego czasu i zrobienia czegoś pożytcznego dla innych.

id1wrzesnia