id390993856 ZESPÓŁ SZKÓŁ
 

tel.:438714047  fax: 438714133  email: zsrlut@wp.pl

CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO facebook image18 bipPNG2 LogoPNG300pikseli id509pxHerb_Polskisvg w LUTUTOWIE logo2020min

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Samorzad uczestniczy w organizowaniu wiekszosci imprez..
id3 id4 id5 id6 id7 id8 id10

POSIEDZENIE MŁODZIEŻOWEJ RADY POWIATU

PRZEDSTAWICIELE MŁODZIEŻY W SEJMIKU WOJEWÓDZKIM

ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

SADZIMY DĘBY KATYŃSKIE

SPOTKANIE Z MARKIEM MICHALAKIEM, RZECZNIKIEM PRAW DZIECKA

WIZYTA STUDYJNA W SEJMIE

W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM

image42

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

image43

KULTYWUJEMY UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNE

image44

UROCZYSTOSCI SZKOLNE

opiekun:  mgr inż. Renata Przezak
skład Samorzadu Uczniowskiego

1. Przewodnicząca –   Weronika Goraj  kl. III HT
2. Zastępca – Julia Górecka  kl. III MTP
3. Protokolant – Marlena Wrzosek  kl. II HTF
4. Skarbnik – Aleksandra Kępa kl. III M4P
5. Członek – Wiktoria Parzybut   kl. III HTF
6. Członek – Amelia Tryka kl. III M4P
7. Członek – Tobiasz Napierała  kl. H4F
8. Członek - Kinga Błasiak kl.  II BTP
9. Członek - Wioleta Kontowska kl. II MTPSU spełnia bardzo ważną rolę w procesie wychowania. Celem jego działania jest współdecydowanie o sprawach szkoły, identyfikowanie się z nią oraz integracja społeczności szkolnej. Zrealizować te cele można poprzez podejmowanie następujących form aktywności:

• Reprezentowanie interesów koleżanek i kolegów wobec społeczności szkolnej,
• Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów: uczeń-uczeń,
• Troska o interesy społeczności uczniowskiej,
• Organizacja akcji charytatywnych oraz  angażowanie się w nowe np. Dzień szarlotki, Dzień pluszowego misia i wiele, wiele innych,
• Wzbudzanie woli wolontariatu – Szlachetna paczka,
• Współp aca z samorządami klasowymi (na bieżąco),
• Regularne spotkania Samorządu Uczniowskiego,
• Wpływać na życie szkoły poprzez częste kontakty i rozmowy z Dyrekcją, Nauczycielami, Opiekunem Samorządu, Pedagogiem Szkolnym,
• Wpływanie na kształtowanie środowiska wychowawczego: integrowanie młodzieży poprzez współorganizowania uroczystości szkolnych,
• Pomoc pierwszoklasistom w adaptacji w nowej szkole,
• Rozwijanie zdolności, zainteresowań poprzez pracę w sekcjach powołanych przez samorząd pod nadzorem opiekuna – nauczyciela  - szkolny kabaret ,,Rolnicy z piwnicy”
• Wyrabianie poczucia własnej wartości i dumy z powodu reprezentowania szkoły
• Dbać o estetykę szkoły
• Organizowanie życia uczniowskiego w zakresie: kultury, oświaty, sportu
i rozrywki – Dzień wiosny, Dzień kobiet, dzień przeciągania liny …,
• Propagowanie wśród uczniów postaw patriotycznych i obywatelskich, np. ,,Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
• Codzienne losowanie „szczęśliwego numerka”.
• Systematyczne uaktualnianie ściennej gazetki Samorządu.
• Upamiętnianie ważnych dat w historii Polski poprzez różnorodne akcje.
• Współorganizacja apeli.
• Promocja zdrowego stylu życia np. ,,Dzień Walki z Otyłością”
• Współpraca ze stroną internetową szkoły
• Propagowanie idei krwiodawstwa i transplantologii wśród uczniów.
• Dzień Życzliwości – plakat, na którym będzie można zapisywać pozdrowienia
• Szkolne Mikołajki
• Podniesienie poziomu atrakcyjności Dni Otwartych.
• Pośrednictwo pracy
• Zbiórka nakrętek
• oraz wiele innych uaktualnianych na bieżąco

Przewodnicząca
Weronika Goraj

Zastepca
Julia Górecka

Członek
Kinga Błasiak

Skarbnik
Aleksandra Kępa

su1 RPrzezak2 image000000009 image000000013 image000000008 image000000005

Członek
Amelia Tryka

image000000006