id390993856 ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH
 

tel.:438714047     fax: 438714133     email: zsrlut@wp.pl

im. Wincentego Baranowskiego
id391017440
w Lututowie logonowe facebook image18 bipPNG2

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Samorzad uczestniczy w organizowaniu wiekszosci imprez..
id1 id2 id3 id4 id5 id6 id7 id8 id9 id10

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

KULTYWUJEMY UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNE

AKCJA MIKOŁAJ

POSIEDZENIE MŁODZIEŻOWEJ RADY POWIATU

PRZEDSTAWICIELE MŁODZIEŻY W SEJMIKU WOJEWÓDZKIM

ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

SADZIMY DĘBY KATYŃSKIE

SPOTKANIE Z MARKIEM MICHALAKIEM, RZECZNIKIEM PRAW DZIECKA

WIZYTA STUDYJNA W SEJMIE

W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM

skład Samorzadu Uczniowskiego w I sem 2013/2014

1. Hubert Dziechciarek (IV TMR) - przewodniczący
2. Marta Pośpiech (IV TAK) - zastepca przew.
3. Tomasz Owczarek (IV TMR) - skarbnik
4. Angelika Gnych (III TAK) - sekretarz
5. Żaneta Jasek (II TE)
6. Wioleta Rusak (II TE)
7. Bartłomiej Łyga (III TR) - członkowie

opiekun mgr Robert Majchrowicz


ważniejsze punkty planu pracy SU

●reprezentowanie szkoły w obchodach uroczystości szczebla gminnego i powiatowego
(Rocznica wybuchu II wojny światowej, Narodowe Święto Niepodległości)
●udział w akcjach o charakterze harytatywnym: Góra Grosza, Szlachetna Paczka, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
●praca na rzecz środowiska lokalnego - akcja „Mikołaj”
●promocja szkoły - udział w Targach Edukacyjnych
●organizacja szkolnego Dnia Wiosny
●współorganizacja imprez organizowanych na terenie szkoły zgodnie z kalendarzem imprez
●opracowanie planu pracy, przeprowadzenie wyborów, wybór opiekuna, wybór składu pocztu sztandarowego
●opieka nad szkolnym radiowęzłem

cele i założenia SU

  Samorząd Uczniowski jest organem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej, powołanym w celu współdziałania z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców. Reprezentuje
on interesy wszystkich uczniów szkoły. Głównym celem SU jest wpajanie uczniom demokratycznych norm współżycia i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz klasy i szkoły. Wszelkie działania  i podejmowane wysiłki mają na celu uatrakcyjnienie życia szkolnego, próbę zagospodarowania uczniom wolnego czasu i zrobienia czegoś pożytcznego dla innych.

id1wrzesnia