id390993856 ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH
 

tel.:438714047  fax: 438714133  email: zsrlut@wp.pl

im. Wincentego Baranowskiego
id391017440
w Lututowie logonowe facebook image18 bipPNG2 LogoPNG300pikseli

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Samorzad uczestniczy w organizowaniu wiekszosci imprez..
id1 id2 id3 id4 id5 id6 id7 id8 id9 id10

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

KULTYWUJEMY UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNE

AKCJA MIKOŁAJ

POSIEDZENIE MŁODZIEŻOWEJ RADY POWIATU

PRZEDSTAWICIELE MŁODZIEŻY W SEJMIKU WOJEWÓDZKIM

ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

SADZIMY DĘBY KATYŃSKIE

SPOTKANIE Z MARKIEM MICHALAKIEM, RZECZNIKIEM PRAW DZIECKA

WIZYTA STUDYJNA W SEJMIE

W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM

opiekunowie:   ANNA RUDNICKA   BEATA WYCZAŁKOWSKA

skład Samorzadu Uczniowskiego

1. Przewodnicząca – Parzybut  Agnieszka kl. II HT
2. Zastępca – Pietrzyk Hubert  kl. IV TAK
3. Sekretarz –Krause Małgorzata kl. II HT
4. Skarbnik – Kaczmarek Kinga kl. II MT
5. Członek – Piaskowski Marcin kl. II BB
6. Członek – Bajzer Bartek kl. III BB
7. Członek – Woś Amelia kl. I HT


Osoby współpracujące z SU – nieformalni członkowie, przedstawiciele poszczególnych klas:

8. Wacławek Adrianna kl. I HT
9. Żmuda Dawid kl. I BT
10. Jędrzejewska Nina kl. III HT
11. Jasianek Weronika kl. III HT
12. Borecki Kamil kl. III BB
13. Gwiazda Aleksandra kl. IV HT
14. Kaczmarek Aleksandra kl. III HT - poczet sztandarowy
15. Piątek Marta kl. III HT - poczet sztandarowy
16. Sularz Milena kl. III HT - poczet sztandarowy
17. Spałek Natalia kl. III HT - poczet sztandarowy
18. Kałuża Marcin kl. IV BT - poczet sztandarowy
19. Wójcik Dominik kl. IV BT  - poczet sztandarowy
20. Szmitka Damian kl. III FT  – odpowiedzialny za nagłośnienie podczas uroczystości szkolnych oraz za funkcjonowanie radiowęzła
21. Spychalski Zbigniew kl. III BT
22. Białczak Michał kl. III BT
23. Kaczmarek Mateusz kl. III BT  – osoby te odpowiedzialne są za przygotowanie i uporządkowanie sali  gimnastycznej podczas uroczystości szkolnych


ważniejsze punkty planu pracy SU

●reprezentowanie szkoły w obchodach uroczystości szczebla gminnego i powiatowego
(Rocznica wybuchu II wojny światowej, Narodowe Święto Niepodległości)
●udział w akcjach o charakterze harytatywnym: Góra Grosza, Szlachetna Paczka, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
●praca na rzecz środowiska lokalnego - akcja „Mikołaj”
●promocja szkoły - udział w Targach Edukacyjnych
●organizacja szkolnego Dnia Wiosny
●współorganizacja imprez organizowanych na terenie szkoły zgodnie z kalendarzem imprez
●opracowanie planu pracy, przeprowadzenie wyborów, wybór opiekuna, wybór składu pocztu sztandarowego
●opieka nad szkolnym radiowęzłem

cele i założenia SU

  Samorząd Uczniowski jest organem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej, powołanym w celu współdziałania z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców. Reprezentuje
on interesy wszystkich uczniów szkoły. Głównym celem SU jest wpajanie uczniom demokratycznych norm współżycia i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz klasy i szkoły. Wszelkie działania  i podejmowane wysiłki mają na celu uatrakcyjnienie życia szkolnego, próbę zagospodarowania uczniom wolnego czasu i zrobienia czegoś pożytcznego dla innych.

id1wrzesnia