id390993856 ZESPÓŁ SZKÓŁ
 

tel.:438714047  fax: 438714133  email: zsrlut@wp.pl

CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO facebook image18 bipPNG2 LogoPNG300pikseli id509pxHerb_Polskisvg w LUTUTOWIE logo2020min


CHARAKTERYSTYKA ZAWODUTECHNIK AGROBIZNESU <http://www.zstw.pl/node/1435>
1.
Opis zawodu:
Technik agrobiznesu to ciekawy i obecnie aktualny zawód. Absolwent jest specjalistą w zakresie organizowania, koordynowania i samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w agrobiznesie. Do zadań zawodowych technika agrobiznesu należy prowadzenie produkcji rolnej, organizowanie dystrybucji i sprzedaży produktów rolnych, ich promocją i reklamą, ocena jakości i opłacalności tychże produktów, prowadzenie dokumentacji i rozliczeń firmy. Posiadają wiedzę i umiejętności z ekonomii, rolnictwa, marketingu, zarządzania, finansów, rachunkowości, prawa.
Zawód daje uprawnienia rolnicze do objęcia i prowadzenia gospodarstwa rolnego, pozyskania dotacji unijnych, uprawnienia do podjęcia pracy w urzędach administracji państwowej, przedsiębiorstwach produkcji i przetwórstwa żywności. Uczeń przygotowywany jest także do zdobycia prawa jazdy kategorii T oraz uprawnienia do stosowania środków ochrony roślin.
2. Uzyskane kwalifikacje:
ROL.04 - Prowadzenie produkcji rolniczej, egzamin po III klasie,
ROL.05 - Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie, egzamin po I semestrze klasy V.
3. Możliwość podjęcia pracy zawodowej:
Absolwent technikum w zawodzie technik agrobiznesu może podjąć pracę w:
˗ przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno- spożywczego,
˗ firmach handlowych, usługowych,
˗ agencjach restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa,
˗ bankach, ośrodkach doradztwa rolniczego,
˗ urzędach administracji samorządowej np. urzędach gminy,
˗ prowadząc własne przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne.
Po zdaniu egzaminu maturalnego może kontynuować naukę w ramach studiów licencjackich lub magisterskich na uczelniach ekonomicznych lub rolniczych.
4. Nauczane przedmioty:
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

˗ matematyka,
˗ język angielski.
Przedmioty zawodowe w kształceniu teoretycznym:
˗ produkcja roślinna,
˗ produkcja zwierzęca,
˗ technika w rolnictwie,
˗ działalność gospodarcza i zarządzanie przedsiębiorstwem w agrobiznesie,
˗ przetwórstwo spożywcze,
˗ rachunkowość w agrobiznesie,
˗ język obcy zawodowy,
˗ przepisy ruchu drogowego kategorii T.
Przedmioty zawodowe w kształceniu praktycznym:
˗ zajęcia praktyczne - produkcja roślinna,
˗ zajęcia praktyczne - produkcja zwierzęca,
˗ zajęcia praktyczne - technika rolnicza,
˗ zajęcia praktyczne - organizacja przedsiębiorstwa agrobiznesowego
˗ zajęcia praktyczne - prowadzenie przetwórstwa spożywczego
Uczniowie odbywają czterotygodniowe praktyki w trzeciej i czwartej klasie.
5. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia
Szkoła dysponuje bazą dydaktyczną do prowadzenia kształcenia teoretycznego i praktycznego. Wszystkie zajęcia prowadzone są w szkole w nowocześnie wyposażonych salach lekcyjnych i warsztatach.
Szkoła posiada uprawnienia ośrodka egzaminacyjnego, dzięki czemu egzaminy z poszczególnych kwalifikacji odbywają się w przyjaznych dla ucznia warunkach.

KIERUNKI KSZTAŁCENIA DLA SZKÓŁ DZIENNYCH

1.  TECHNIKUM
●   technik architektury krajobrazu
●   technik agrobiznesu
●   technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
●   technik rolnik                
●   technik żywienia i usług gastronomicznych
 
2.  SZKOŁA  BRANŻOWA I STOPNIA
●   mechanik- operator pojazdów i maszyn rolniczych

TECHNIK AGROBIZNESU

IWO_31392k