id390993856 ZESPÓŁ SZKÓŁ
 

tel.:438714047  fax: 438714133  email: zsrlut@wp.pl

CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO facebook image18 bipPNG2 LogoPNG300pikseli id509pxHerb_Polskisvg w LUTUTOWIE logo2020min

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU
TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI
1. Opis zawodu:
Kierunek ten przeznaczony jest dla osób interesujących się nowoczesną techniką rolniczą. Zawód technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki przygotowuje absolwenta do wykonywania zadań zawodowych związanych z prawidłową eksploatacją i naprawą pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w produkcji rolniczej oraz zadań zawodowych z zakresu diagnostyki i oceny stanu technicznego sprzętu rolniczego, w szczególności rozwiązań stosowanych w agrotronice, które są nową potrzebą wynikającą z wprowadzania nowych technologii w mechanizacji rolnictwa. Potwierdzają to oczekiwania pracodawców i dynamiczny rozwój konstrukcji ciągników i maszyn rolniczych.
Nabyte umiejętności określone efektami kształcenia są niezbędne w pracy zawodowej na stanowiskach funkcjonujących na rynku pracy, a także podczas prowadzenia działalności rolniczej w ramach gospodarstwa rolnego.
Absolwent technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki jest przygotowany do zdobycia prawa jazdy kategorii T, a także kategorii B oraz uzyskuje uprawnienia operatorów kombajnów zbożowych i stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy. Szkoła korzysta również z projektów unijnych, dzięki którym uczniowie mogą uzyskać dodatkowe uprawnienia np.: spawacza lub operatora wózka widłowego.
2. Uzyskane kwalifikacje:
ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
, egzamin po klasie III,
ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie, egzamin po 1 semestrze klasy V.
3. Możliwość podjęcia pracy zawodowej:
Absolwent technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki może podjąć pracę w:
˗ przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa,
˗ zakładach produkcyjnych maszyn rolniczych,
˗ może samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowania i dystrybucji części zamiennych do sprzętu rolniczego,
˗ może także prowadzić gospodarstwo rolne i podjąć działalność rolniczą jako właściciel gospodarstwa rolnego.
Po zdaniu egzaminu maturalnego można również kontynuować naukę na wyższej uczelni (preferowane kierunki studiów: technika rolnicza i leśna).
4. Nauczane przedmioty:
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
˗ matematyka,
˗ fizyka.
Przedmioty zawodowe w kształceniu teoretycznym:
˗ podstawy konstrukcji maszyn,
˗ maszyny rolnicze,
˗ pojazdy rolnicze,
˗ podstawy elektrotechniki i elektroniki,
˗ urządzenia i systemy agrotroniki,
˗ podstawy rolnictwa,
˗ przepisy ruchu drogowego kategorii T,
˗ przepisy ruchu drogowego w zakresie kategorii B,
˗ działalność gospodarcza w branży mechaniczno-rolniczej,
˗ język obcy w technice rolniczej.
Przedmioty zawodowe w kształceniu praktycznym:
˗ zajęcia praktyczne - obróbka materiałów,
˗ zajęcia praktyczne - eksploatacja pojazdów rolniczych,
˗ zajęcia praktyczne - eksploatacja maszyn rolniczych,
˗ zajęcia praktyczne - eksploatacja systemów agrotronicznych.
Uczniowie naszej szkoły odbywają czterotygodniowe praktyki w trzeciej i czwartej klasie.
Praktyka zawodowa odbywa się w firmach zajmujących naprawą sprzętu rolniczego oraz gospodarstwach rolnych.
5. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:
Szkoła dysponuje nowoczesnymi pracowniami do nauczania przedmiotów zawodowych m.in.: agrotroniki, elektrotechniki, pojazdów rolniczych i maszyn rolniczych, w których znajduje się niezbędne wyposażenie pozwalające uczniom w jak najlepszy sposób zrozumieć omawiane na lekcjach zagadnienia. Bardzo pomocne są również pojazdy oraz maszyny rolnicze, będące wyposażeniem gospodarstwa szkolnego, dzięki którym uczniowie mogą poznać ich budowę oraz zasadę działania poprzez kontakt z danym obiektem. Zajęcia praktyczne, gdzie młodzież może zdobywać oraz doskonalić swoje umiejętności, odbywają się na terenie szkoły, w szkolnych warsztatach oraz pracowniach: agrotroniki, obróbki mechanicznej i diagnostyki pojazdów.
Szkoła posiada uprawnienia ośrodka egzaminacyjnego, dzięki czemu egzaminy z poszczególnych kwalifikacji odbywają się w przyjaznych dla ucznia warunkach.

KIERUNKI KSZTAŁCENIA DLA SZKÓŁ DZIENNYCH

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

1.  TECHNIKUM
●   technik architektury krajobrazu
●   technik agrobiznesu
●   technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
●   technik rolnik
●   technik żywienia i usług gastronomicznych
 
       
2.  SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA:
●   mechanik- operator pojazdów i maszyn rolniczych

DSC08640