id390993856 ZESPÓŁ SZKÓŁ
 

tel.:438714047  fax: 438714133  email: zsrlut@wp.pl

CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO facebook image18 bipPNG2 LogoPNG300pikseli id509pxHerb_Polskisvg w LUTUTOWIE logo2020min

1.  TECHNIKUM
●   technik architektury krajobrazu
●   technik agrobiznesu
●   technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
●   technik rolnik
●   technik żywienia i usłg gastronomicznych  
 
       
2.  SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA:
●   mechanik- operator pojazdów i maszyn rolniczych

KIERUNKI KSZTAŁCENIA DLA SZKÓŁ DZIENNYCH

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
1. Opis zawodu
Technik żywienia i usług gastronomicznych to kierunek dla osób lubiących wyzwania, chętnych przeżyć wiele przygód kulinarnych i ciekawych doświadczeń smakowych. Ten profil nauczania powinny podjąć osoby, które dbają o swoje zdrowie i innych. Kierunek jest dla tych, którzy chcą osiągnąć sukces zawodowy.
Do zadań zawodowych technika żywienia i usług gastronomicznych należy: ocenianie jakości żywności oraz warunków jej przechowywania, sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów, planowanie i ocena żywienia, opracowywanie jadłospisów oraz zestawów potraw i napojów z uwzględnieniem zasad racjonalnego żywienia, dokonywanie organoleptycznej oceny potraw i napojów, organizowanie i kontrolowanie produkcji gastronomicznej, planowanie i realizowanie usług gastronomicznych, dobieranie maszyn i narzędzi oraz surowców do określonej produkcji, prowadzenie uproszczonej rachunkowości i obliczanie opłacalności produkcji oraz stosowanie zasad marketingu, pobieranie próbek potraw i napojów do badań laboratoryjnych, kalkulowanie cen sprzedaży oraz prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej i technologicznej.
Absolwent technikum żywienia i usług gastronomicznych po ukończeniu szkoły będzie posiadać wiedzę z zakresu przygotowania dań zimnych, gorących i deserów, planowania żywienia indywidualnego i zbiorowego oraz prowadzenia działalności gospodarczej.
2. Uzyskane kwalifikacje:
HGT.02 - Przygotowanie i wydawanie dań
, egzamin po III klasie,
HGT.12 - Organizacja żywienia i usług gastronomicznych, egzamin po 1 semestrze
klasy V.
3. Możliwość podjęcia pracy zawodowej:
Absolwent technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych może podjąć pracę w:
˗ wszelkiego rodzaju podmiotach zajmujących się prowadzeniem działalności gastronomicznej (hotele, restauracje, kawiarnie, bary, pensjonaty, promy, statki pasażerskie),
˗ na stanowisku menedżera gastronomii w obiektach hotelowych, obiektach zbiorowego żywienia,
˗ instytucjach zajmujących się obrotem żywności,
˗ przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją półproduktów spożywczych,
˗ instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywności,
˗ służbie zdrowia (sanatoria, żłobki, służby sanitarno-epidemiologiczne, szpitale),
˗ obiektach zbiorowego zakwaterowania: internatach, bursach,
˗ może samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług cateringowych, hotelarskich i agroturystycznych
Po zdaniu egzaminu maturalnego można również kontynuować naukę na wyższej uczelni (preferowane kierunki studiów: technologia żywności, żywienie człowieka, biotechnologia).
4. Nauczane przedmioty:
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
˗ matematyka
˗ język angielski.
Przedmioty zawodowe w kształceniu teoretycznym:
˗ bezpieczeństwo i higiena pracy w gastronomii,
˗ wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych,
˗ podstawy gastronomii,
˗ zasady żywienia człowieka,
˗ technologia gastronomiczna,
˗ język obcy w gastronomii,
˗ planowanie żywienia człowieka i produkcji gastronomicznej,
˗ podstawy żywienia dietetycznego,
˗ usługi gastronomiczne i cateringowe.
Przedmioty zawodowe w kształceniu praktycznym:
˗ pracownia technologii gastronomicznej,
˗ pracownia planowania żywienia i organizacji gastronomii,
˗ pracownia usług i obsługi konsumenta.
Uczniowie naszej szkoły odbywają czterotygodniowe praktyki w trzeciej i czwartej klasie. Praktyki zawodowe odbywają się w renomowanych restauracjach pod okiem profesjonalnych kucharzy
5. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia
Szkoła dysponuje pracownią do nauczania przedmiotów zawodowych teoretycznych, wyposażoną w komputer ze specjalistycznym oprogramowaniem do układania diet i projektorem. Klasy technikum żywienia i usług gastronomicznych posiadają nowoczesną pracownię gastronomiczną, wyposażoną w markowe urządzenia gastronomiczne m.in.: piec konwekcyjno-parowy, sous-vide, thermomix, pacojet, naleśnikarki, profesjonalne roboty kuchenne. Uczniowie mają również do dyspozycji pracownię obsługi konsumenta wyposażoną w funkcjonalny sprzęt bufetowy i kelnerski. Klasy technikum żywienia i usług gastronomicznych korzystają z bardzo dobrze zaopatrzonego magazynu naczyń stołowych i kuchennych.
Uczniowie na zajęciach praktycznych przygotowują potrawy ze środków szkolnych, nie muszą zakupywać surowców z własnego budżetu. Dodatkowo mogą korzystać z bogatej oferty zajęć dodatkowych: kurs baristy, carvingu, kuchni molekularnej.
Szkoła posiada uprawnienia ośrodka egzaminacyjnego, dzięki czemu egzaminy z poszczególnych kwalifikacji odbywają się w przyjaznych dla ucznia warunkach.

IWO_30424k